17-18.06.2017 - KURS NAPALANIA INDYWIDUALNEGO Z PACJENTEM – VITA VM9

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia w formie teoretycznej i praktycznej: